دکوراسیون داخلی (Interior Design) در برگیرنده طراحی داخلی فضاهای گوناگون با کاربری های متفاوت شامل منازل ، دفاتر اداری ، سالن های آمفی تئاتر و ... جهت بهینه سازی هر فضا از نقطه نظر زیبایی و عملکرد می باشد که در فازهای مختلف از کانسپت (ایده طراحی) تا اجرا توسط تیم تخصصی در هر مرحله به عمل می رسد.

همچنین طراحی خاص محصول در فضای شما و بر اساس المان های طراحی محیط پیرامون و محدودیت های معماری در فضای کار شما توسط تیم طراحی انجام می گیرد.