تماس با ما

نشانی: تهران، پردیس، شهرک صنعتی خرمدشت، خیابان سیاه سنگ، دانش ششم، شماره 30

تلفن: (+9821) 76 21 49 36 ، 76 21 49 73

فکس: (+9821) 76 21 50 85

ایمیل: info [at] bama-co [dot] ir

 شماره همراه: 09120363706