کالاها

کانتر اداری کد 280

مشخصات فنی طول : 280 - عرض : 73 - ارتفاع : 120

میز مدیریت کد 524 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 80 - ارتفاع : 75

میز مدیریت کد 523 باما

مشخصات فنی طول : 22 - عرض : 150 - ارتفاع : 75

میز مدیریت کد 522 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 80 - ارتفاع : 75

میز مدیریت کد 521 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 80 - ارتفاع : 75

میز مدیریت کد 531 باما

مشخصات فنی طول : 220 - عرض : 132 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 529 باما

مشخصات فنی طول : 220 - عرض : 150 - ارتفاع : 75

میز مدیریت کد 527 باما

مشخصات فنی طول : 2 - عرض : 150 - ارتفاع : 75

میز مدیریت کد 526 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 170 - ارتفاع : 75

پارتیشن دوجداره ام دی اف Bama610
باما

مشخصات فنی جنس بدنه : MDF

پارتیشن دوجداره ام دی اف Bama615
باما

مشخصات فنی جنس بدنه : MDF

پارتیشن دوجداره ام دی اف Bama620
باما

مشخصات فنی جنس بدنه : MDF

پارتیشن دوجداره ام دی اف Bama625
باما

مشخصات فنی جنس بدنه : MDF

سرویس خواب کد 1019 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1018 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1017 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1016 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1015 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1014 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1013 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1012 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1011 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1010 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ

سرویس خواب کد 1008 باما
باما

مشخصات فنی جنس قابل ارائه : ام دی اف, نئوپان - طول : 2 - عرض : 160
امکانات امکان سفارش سازی - تنوع رنگ