کالاها

میز گروهی کد 741 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 390 - عرض : 140 - ارتفاع : 76

میز گروهی کد 740 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 210 - عرض : 122 - ارتفاع : 135

میز گروهی کد 739 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 162 - عرض : 152 - ارتفاع : 140

میز گروهی کد 738 باما

مشخصات فنی طول : 282 - عرض : 152 - ارتفاع : 140

میز گروهی کد 737 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 160 - عرض : 320 - ارتفاع : 76

میز گروهی کد 736 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 313 - عرض : 150 - ارتفاع : 110

میز مدیریت کد 530 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 16 mm - طول : 180 - عرض : 170 - ارتفاع : 75

میز مدیریت کد 528 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 16 mm - طول : 180 - عرض : 160 - ارتفاع : 75

میز مدیریت کد 511 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 76 mm - طول : 160 - عرض : 80 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 510 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 76 mm - طول : 200 - عرض : 80 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 509 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 200 - عرض : 175 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 508 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 76 mm - طول : 180 - عرض : 80 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 507 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 220 - عرض : 100 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 506 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 200 - عرض : 90 - ارتفاع : 76

میز کارشناسی کد 487 باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - قابلیت ارائه با جنس صفحه : ام دی اف, نئوپان - طول : 140 - عرض : 70 - ارتفاع : 76
امکانات درپوش داکت جهت هدایت کابل های برق - امکان سفارشی سازی - تنوع رنگ

میز کارشناسی کد 486 باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - قابلیت ارائه با جنس صفحه : ام دی اف, نئوپان - طول : 160 - عرض : 75 - ارتفاع : 76
امکانات درپوش داکت جهت هدایت کابل های برق - امکان سفارشی سازی - تنوع رنگ

میز کارشناسی کد 485 باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - قابلیت ارائه با جنس صفحه : ام دی اف, نئوپان - طول : 140 - عرض : 125 - ارتفاع : 76
امکانات درپوش داکت جهت هدایت کابل های برق - امکان سفارشی سازی - تنوع رنگ

کانتر اداری کد 270
باما

مشخصات فنی طول : 327 cm - عرض : 816 cm - ارتفاع : 120 cm

میز مدیریت کد 595 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 160 - عرض : 220 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 575 باما

مشخصات فنی طول : 173 - عرض : 180 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 581 باما

مشخصات فنی طول : 170 - عرض : 180 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 580 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 220 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 585 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 590 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76