کانتر اداری و پیشخوان بانک

کانتر اداری و پیشخوان بانک

در طراحی پیشخوان و کانتر علاوه بر در نظر گرفتن فضای میز جهت امور اداری کاربر ، قسمتی به عنوان پیشخوان در نظر گرفته شده است تا علاوه بر حفظ حریم فضای کاری کارمند ارتباط و استفاده ارباب رجوع را راحت نماید .

ارتفاع پیشخوان میز اداری کانتر بصورتی طراحی می گردد که مونیتور کارمند کاملا در قسمت زیرین پیشخوان قرار می گیرد 

یکی از مشکلات میزهای پذیرش و کانتر بهم ریختگی و تعدد وسایل کارمندان می باشد که با طراحی پارتیشن بین هر قسمت از میز مرتبط کارمند و تعبیه کشو ، فایلینگ و کمد زیر میز علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا ، پاسخگوی تمام نیازهای کاربران می باشد 

از میز اداری کانتر و پیشخوان علاوه بر بانکها و پست بانکها در سایر سازمان ها از قبیل کلینیک ها و مراکز پزشکی ، نمایشگاهها ، شرکتهای تجاری ، دفاتر آژانس هواپیمایی و ... استفاده می گردد .

کانتر اداری کد 280

مشخصات فنی طول : 280 - عرض : 73 - ارتفاع : 120

کانتر اداری کد 270
باما

مشخصات فنی طول : 327 cm - عرض : 816 cm - ارتفاع : 120 cm

کانتر اداری کد 740
باما

مشخصات فنی طول : 140 cm - عرض : 90 cm - ارتفاع : 130 cm

کانتر اداری کد 745
باما

مشخصات فنی طول : 140 cm - عرض : 90 cm - ارتفاع : 130 cm

کانتر اداری کد 210 باما
باما

مشخصات فنی طول : 160 cm - عرض : 210 cm - ارتفاع : 108 cm

کانتر اداری کد 215 باما
باما

مشخصات فنی طول : 160 cm - عرض : 280 cm - ارتفاع : 117 cm

کانتر اداری کد 230 باما
باما

مشخصات فنی طول : 73 cm - عرض : 143 cm - ارتفاع : 115 cm

کانتر اداری کد 235 باما
باما

مشخصات فنی طول : 165 cm - عرض : 143 cm - ارتفاع : 139 cm

کانتر اداری کد 245 باما
باما

مشخصات فنی طول : 73 cm - عرض : 280 cm - ارتفاع : 115 cm

کانتر اداری کد 225 باما
باما

مشخصات فنی طول : 86 cm - عرض : 283 cm - ارتفاع : 122 cm

کانتر اداری کد 250 باما
باما

مشخصات فنی طول : 144 cm - عرض : 336 cm - ارتفاع : 120 cm

کانتر اداری کد 240 باما
باما

مشخصات فنی طول : 142 cm - عرض : 336 cm - ارتفاع : 115 cm

کانتر اداری کد 220 باما
باما

مشخصات فنی طول : 74 cm - عرض : 280 cm - ارتفاع : 107 cm

کانتر اداری کد 260 باما
باما

مشخصات فنی طول : 145 cm - عرض : 290 cm - ارتفاع : 121 cm

کانتر اداری کد 265 باما
باما

مشخصات فنی طول : 63 cm - عرض : 290 cm - ارتفاع : 121 cm