کتابخانه و فایلینگ

کتابخانه و فایلینگ

کتابخانه اداری  ، فایلینگ یا فایل اداری ، قفسه کتاب ، کمد اداری ، کمد بایگانی  جهت نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک طراحی می گردد و از شلوغی میز کار با داشتن کشوهای اضافی جلوگیری می کند . یک فایل اداری با داشتن کشوهایی با سایزهای استاندارد باعث ایجاد نظم می گردد  و دسترسی راحت به اسناد و مدارک را محیا می سازد و در صورت استفاده صحیح و طراحی اصولی و ارگونومیک می تواند نقش بسزایی در دکوراسیون و چیدمان محیط داشته باشد .

انتخاب فایل اداری ، کتابخانه اداری ، قفسه کتاب ، فایلینگ مناسب و هماهنگ با میز اداری و مبلمان اداری در ایجاد فضای دلنشین و هامونیک بسیار حائز اهمیت می باشد و از مهمترین نکات دکوراسیون اداری می باشد . کتابخانه اداری و  کمد اداری یا کمد بایگانی علاوه بر استفاده اولیه می تواند نقش جداکننده محیطی مناسب جهت قرار دادن لوازم دکوری و زیباسازی محیط داشته باشد.

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama224f
باما

مشخصات فنی طول : 52 cm - عرض : 52 cm - ارتفاع : 155 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama223f
باما

مشخصات فنی طول : 52 cm - عرض : 52 cm - ارتفاع : 120 cm

قفسه ( کتابخانه اداری ) Bama125k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama230f
باما

مشخصات فنی طول : 50 cm - عرض : 90 cm - ارتفاع : 65 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama224f
باما

مشخصات فنی طول : 52 cm - عرض : 52 cm - ارتفاع : 84 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama146k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 90 cm - ارتفاع : 187 cm

کمد اداری ( کمد بایگانی ) Bama151k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 43 cm - ارتفاع : 178 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama145k
باما

مشخصات فنی طول : 30 cm - عرض : 38 cm - ارتفاع : 190 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama221f
باما

مشخصات فنی طول : 50 cm - عرض : 50 cm - ارتفاع : 61 cm

کمد اداری ( کمد بایگانی ) Bama150k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama143k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama144k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 120 cm - ارتفاع : 202 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama141k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama140k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama142k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama126k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 43 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama133k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama132k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama130k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama131k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 43 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama121k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 43 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama123k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama124k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama122k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm