کتابخانه و فایلینگ | صفحه 2

کتابخانه و فایلینگ

کتابخانه اداری  ، فایلینگ یا فایل اداری ، قفسه کتاب ، کمد اداری ، کمد بایگانی  جهت نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک طراحی می گردد و از شلوغی میز کار با داشتن کشوهای اضافی جلوگیری می کند . یک فایل اداری با داشتن کشوهایی با سایزهای استاندارد باعث ایجاد نظم می گردد  و دسترسی راحت به اسناد و مدارک را محیا می سازد و در صورت استفاده صحیح و طراحی اصولی و ارگونومیک می تواند نقش بسزایی در دکوراسیون و چیدمان محیط داشته باشد .

انتخاب فایل اداری ، کتابخانه اداری ، قفسه کتاب ، فایلینگ مناسب و هماهنگ با میز اداری و مبلمان اداری در ایجاد فضای دلنشین و هامونیک بسیار حائز اهمیت می باشد و از مهمترین نکات دکوراسیون اداری می باشد . کتابخانه اداری و  کمد اداری یا کمد بایگانی علاوه بر استفاده اولیه می تواند نقش جداکننده محیطی مناسب جهت قرار دادن لوازم دکوری و زیباسازی محیط داشته باشد.

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama124k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

کتابخانه اداری ( کتابخانه مدیریت ) Bama115k
باما

مشخصات فنی طول : 36 cm - عرض : 170 cm - ارتفاع : 128 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama112k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 76 cm - ارتفاع : 192 cm

کتابخانه اداری ( کتابخانه مدیریت) Bama117k
باما

مشخصات فنی طول : 36 cm - عرض : 210 cm - ارتفاع : 93 cm

کتابخانه اداری ( کتابخانه مدیریت) Bama116k
باما

مشخصات فنی طول : 36 cm - عرض : 210 cm - ارتفاع : 128 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama114k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 120 cm - ارتفاع : 192 cm