کالاها | صفحه 3

میز کنفرانس کد 345C باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 48 mm - قابلیت ارائه با جنس صفحه : ام دی اف, نئوپان - طول : 270 - عرض : 785 - ارتفاع : 76
امکانات درپوش داکت جهت هدایت کابل های برق - امکان سفارشی سازی - تنوع رنگ

کانتر اداری کد 745
باما

مشخصات فنی طول : 140 cm - عرض : 90 cm - ارتفاع : 130 cm

کانتر اداری کد 740
باما

مشخصات فنی طول : 140 cm - عرض : 90 cm - ارتفاع : 130 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama224f
باما

مشخصات فنی طول : 52 cm - عرض : 52 cm - ارتفاع : 84 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama224f
باما

مشخصات فنی طول : 52 cm - عرض : 52 cm - ارتفاع : 155 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama230f
باما

مشخصات فنی طول : 50 cm - عرض : 90 cm - ارتفاع : 65 cm

قفسه ( کتابخانه اداری ) Bama125k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama223f
باما

مشخصات فنی طول : 52 cm - عرض : 52 cm - ارتفاع : 120 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama146k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 90 cm - ارتفاع : 187 cm

کمد اداری ( کمد بایگانی ) Bama150k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

کمد اداری ( کمد بایگانی ) Bama151k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 43 cm - ارتفاع : 178 cm

فایلینگ ( فایل اداری ) Bama221f
باما

مشخصات فنی طول : 50 cm - عرض : 50 cm - ارتفاع : 61 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama145k
باما

مشخصات فنی طول : 30 cm - عرض : 38 cm - ارتفاع : 190 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama143k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama144k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 120 cm - ارتفاع : 202 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama140k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama141k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama142k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama126k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 43 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama133k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama132k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama130k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama131k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 43 cm - ارتفاع : 187 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama120k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 86 cm - ارتفاع : 187 cm